0-24 ügyeleti telefonszámunk+36 209-360-662
 

Tájékoztató

Szükséges okiratok

  • Az elhunyt személyi azonossági igazolványa. Külföldi állampolgár esetén az útlevele.
  • Az elhunyt születési anyakönyvi kivonata.
  • Ha az elhunyt házas volt, akkor a házassági anyakönyvi kivonata.
  • Ha az elhunyt elvált, akkor a válás tényét bizonyító végzés.
  • Ha az elhunyt özvegy, akkor a házastárs halotti anyakönyvi kivonata.
  • Az orvos által kiállított halotti bizonyítvány és a statisztikai lap.
  • Nyugdíjas elhunyt esetén a nyugdíjas törzsszám.
  • 2002. január 1-e után kiállított gépjármû vezetõi engedély és érvényes útlevél.
  • Meglévõ sírhely, úrnafülke esetén a sírhely helyrajzi száma és a sírba temetett neve, temetés ideje.
  • A családot ért gyász esetén célszerû azonnal tanácsot kérni telefonon a követendõ tennivalókról és a temetkezési lehetoségekrõl Irodánk munkatársaitól.

Lakáson történő elhalálozásnál értesíteni kell a háziorvost vagy az ügyeletes orvost, aki elvégzi a halott vizsgálatot és intézkedik a halott elszállításáról. Községekben célszeru a halott szállításhoz a késõbbi temetkezési szolgáltatót kérni. E tényt, valamint a temetés módját (hamvasztás, temetés) az orvossal tudatni kell.

Községekben a halott vizsgálati bizonyítványt a háziorvos állítja ki. Amennyiben hamvasztásra kerül sor boncolás nélkül, az illetékes ÁNTSZ tisztiorvosa engedélye is szükséges és csak ezután lehet anyakönyveztetni az elhunytat.

Kórházi elhalálozás esetén, a kezelõ osztályon át kell venni az elhunyt személyi tárgyait, ugyanitt kezdeményezhetõ a boncolástól való eltekintés, amelyhez a patológiai osztály vezetõjének és a fõigazgató engedélyére is szükség van.

Itt hívnám fel a Tisztelt Hozzátartozó figyelmét, hogy a kórházaban nem kötelezõ azonnal a temetkezést megszervezõ vállalkozót megválasztani még akor sem, ha ezt sugalják a kórház dolgozói. Ezt a döntést nyugodt körülmények között kell meghozni, ezért kérem kattintson ide

A halott vizsgálati bizonyítványt a patológiai osztály állítja ki.

Külföldön történt halálesetnél az elhunyt hazaszállítását, eltemetését személyes megkeresésre vállaljuk.

Rendõrségi eseteknél (baleset, öngyilkosság) a halott vizsgálati bizonyítványt és a temetési engedélyt, a boncolást követoen az eljáró rendorkapitányság állítja ki.

Községekben a helyi és egyházi szokások szerint, a család kívánságának megfeleloen bonyolítjuk le a temetéseket. Színvonalas temetkezési szolgáltatással segítoi és támaszai vagyunk a hozzánk fordulóknak.