Szolgáltatásaink

 • Vállalunk koporsós és urnás temetést
 • Halottszállítás, 0-24 órás ügyeleti rendszer
 • Hamvasztás ügyintézése
 • Temetéshez szükséges okmányok beszerzése
 • Sajtóban, interneten gyászközlemény megjelentetése
 • Exhumálás

A temetést intéző választhat

 • Urna földbe temetése vagy Urnafülkébe ill. kriptába való elhelyezése (jelenleg a jogszabály lehetővé teszi a hamvak hazaszállítását is)
 • Földbetemetés koporsóban
 • Temetéshez szükséges kegyeleti kellékek biztosítása
 • A temetés módját illetően messzemenően figyelembe vesszük a hozzátartozók igényeit és elképzeléseit a jogszabály biztosította keretek között
 • Egyházi illetve polgári búcsúztatás
 • Nemzetközi halottszállítás lebonyolítása

Mindezeket színvonalas szakmai és tárgyi feltételek mellett biztosítjuk